Privacy-verklaring

Verantwoordelijke en aanspreekpunt: Joost Boekhoven, eigenaar

Adres: Zesde Haren

5233 CM Den Bosch

Pianisten Klein en Groot slaat de persoonlijke gegevens van klanten op zoals zij die op het inschrijfformulier invullen: naam/namen, adres(sen), telefoonnummer(s), emailadres(sen) en de leeftijd van de leerling, en na betaling van het lesgeld ook het gebruikte bankrekeningnummer.

Deze gegevens worden bewaard voor communicatie over de lessen en zo nodig voor het geven van lessen aan huis. Het huisadres hoeft niet te worden opgegeven wanneer de leerling niet thuis les neemt.

De klant stemt erin toe dat hij mogelijk nieuwsbrieven ontvangt via het opgegeven emailadres en dat overige communicatie via mail of telefoon verloopt. Uitschrijven van nieuwsbrieven is op elk moment mogelijk door op een nieuwsbrief te antwoorden. Afmelden voor overige communicatie (via mail of telefoon) is niet mogelijk, omdat deze noodzakelijk is voor het goed verlopen van de lessen en lesafspraken en daarmee samenhangende zaken zoals uitvoeringen. Wel kan de klant kiezen of de communicatie via telefoon, mail of via beide verloopt.

Ook gegevens over de inhoud van de lessen (lesverslagen) worden opgeslagen.

lle voornoemde gegevens worden versleuteld opgeslagen in de computers van Pianisten Klein en Groot en op beveiligde back-uplocaties.

De gegevens worden bewaard tot de klant aangeeft die te willen laten wissen.

Gegevens over de inhoud van de lessen (lesverslagen) worden bij een verzoek tot wissen geanonimiseerd en bewaard voor het verbeteren van toekomstige lessen.

Geen van de gegevens worden gedeeld met derden tenzij na verwijdering van persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld lesverslagen kunnen gedeeld worden maar alleen als daaruit op geen enkele manier valt op te maken over wie ze gaan.

Een uitzondering hierop is het doorsturen van gegevens aan het accountantskantoor van Pianisten Klein en Groot. Met dit kantoor is een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat die de persoonlijke gegevens met niemand deelt, niet voor eigen doeleinden gebruikt en na gebruik wist.

Bij gelegenheden als uitvoeringen kunnen audio- en video-opnamen en foto’s van (het spel van) klanten worden gemaakt. Deze opnamen zijn bedoeld om toekomstige lessen en uitvoeringen te verbeteren. De opnamen kunnen op verzoek worden gedeeld met andere leerlingen die bij die uitvoering aanwezig waren. De opnamen worden zonder verdere toestemming nooit openbaar gemaakt, niet op het internet en niet ergens anders.
Dit garandeert de privacy van de betrokken leerlingen en maakt het tegelijkertijd mogelijk dat beeld- en geluidsmateriaal wordt uitgewisseld met andere leerlingen die gespeeld hebben bij die gelegenheid.

Echter: Als een klant laat weten dat hij/zij bepaalde opnamen van hem/haarzelf wil laten wissen, worden die opnamen met onmiddellijke ingang niet meer gedeeld en binnen de wettelijk voorgeschreven maand na ontvangst van het verzoek verwijderd van de computers van Pianisten Klein en Groot.

Gegeven toestemmingen (zoals die voor het maken van opnamen of voor het bewaren van persoonlijke gegevens nadat de lessen gestopt zijn) kunnen altijd worden ingetrokken.

Klanten kunnen op elk moment hun gegevens inzien en wijzigingen doorgeven of bepaalde gegevens laten wissen; ook kunnen ze deze meenemen in digitaal formaat indien ze ze elders nodig hebben. Een verzoek daartoe kan gedaan worden via bovengenoemd emailadres. Het verzoek wordt in principe binnen zeven dagen na ontvangst uitgevoerd en op zijn laatst binnen een maand.

Klanten krijgen bericht indien er een datalek is geweest waarbij ongeautoriseerde derden hun persoonsgegevens hebben kunnen inzien.

Klanten kunnen klachten over het schenden van privacy m.b.t. de pianolessen bij Pianisten Klein en Groot richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

In geval van relevante wijzigingen in de privacyverklaring worden klanten hiervan op de hoogte gebracht.